รัฐบาลควรส่งทหารออกปฏิบัติการในเกม

รัฐบาลไม่ควรส่งทหารออกปฏิบัติการในเกม เพราะอาจส่งผลกับสภาพจิตใจของเด็กและเยาวชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสังคม

เกมเป็นสื่อความบันเทิงที่หลากหลาย รวมทั้งเกมที่มีแนวทางการเล่นที่แตกต่างกัน นอกจากความบันเทิงแล้วเกมยังมีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษา ฝึกอบรม การออกแบบ และในด้านการสื่อสาร สังคม สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย การสร้างสรรค์เกมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ของผู้เล่น รวมทั้งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ

ทหารมีหน้าที่รักษาและปกป้องประเทศชาติ เมื่อเข้าร่วมเกม เขาจะสูญเสียความคิดที่ถูกต้องตามหลักของมนุษย์ และทำให้เขาเสียสมาธิกับการทำภารกิจของเขา นอกจากนี้ยังจะทำให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในเกม ทำให้เขาเกลียดเกมมากขึ้น มารยาทการเล่นเกมของเขาลดลง และความสามารถในการควบคุมของเขาก็ลดลงเช่นกัน ดังนั้นรัฐบาลไม่ควรส่งทหารออกปฏิบัติการในเกม