Jumbo คือสร้างเช่นเดียวกับชื่อบทความภาษาไทย 1

Jumbo คือสร้าง

เมื่อพูดถึงคำว่า “Jumbo” บางคนอาจนึกถึงขนมปังขนาดใหญ่หรือสิ่งของขนาดใหญ่ๆ แต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงคำว่า “Jumbo” ในทางที่ต่างออกไป คำว่า “Jumbo” จริงๆ แปลว่า “ข้อกำหนดทางภาษา” ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในสายงานด้านการแปลและภาษาอย่างแท้จริง

การเป็นนักแปลภาษาไม่ได้ง่ายเสมอไป เพราะต้องมีความสามารถในการเข้าใจความหมายและบรรยากาศของภาษาต้นฉบับ และสามารถมีความคล่องตัวในการสร้างเนื้อหาใหม่ในภาษาปลายทางที่สื่อถึงความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสม

การเป็นนักแปลภาษาอาจจะเหมือนกับการเป็น “Jumbo” ในการทำงานของการแปลภาษา ต้องมีความรอบรู้และความสามารถในการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในทั้งสองภาษาให้ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การเป็นนักแปลภาษาไม่ได้แค่เรียกว่าเป็นเพียงคำอำลาเท่านั้น แต่เป็นบทบาทที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารระหว่างสถาบันและประชาชนในทางที่แท้จริง